sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms, Liên Phương
- 0909 026 376

Ông Đặng Hữu Ích
Giám Đốc
(028) 2236 8107 - 0918 508 377

MENU MÓN ĂN

DANH SÁCH SUẤT ĂN
DANH SÁCH SUẤT ĂN
TRỨNG CHIÊN CUỘN THỊT
TRỨNG CHIÊN CUỘN THỊT
SANWICH CÁ BẮP
SANWICH CÁ BẮP
BÚN RIÊU
BÚN RIÊU
CANH CHUA RAU MUỐNG
CANH CHUA RAU MUỐNG
ĐẬU HŨ NHỒI THỊT
ĐẬU HŨ NHỒI THỊT
GÀ KHO SẢ ỚT
GÀ KHO SẢ ỚT
HỦ TIẾU NAM VANG
HỦ TIẾU NAM VANG