sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms, Liên Phương
- 0909 026 376

Ông Đặng Hữu Ích
Giám Đốc
(028) 2236 8107 - 0918 508 377

Suất ăn công nghiệp

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Dịch vụ nấu ăn

DỊCH VỤ NẤU ĂN
DỊCH VỤ NẤU ĂN
DỊCH VỤ NẤU ĂN
DỊCH VỤ NẤU ĂN
NHÀ BẾP
NHÀ BẾP
NHÀ BẾP
NHÀ BẾP

Menu món ăn

DANH SÁCH SUẤT ĂN
DANH SÁCH SUẤT ĂN
TRỨNG CHIÊN CUỘN THỊT
TRỨNG CHIÊN CUỘN THỊT
SANWICH CÁ BẮP
SANWICH CÁ BẮP
ĐẬU HŨ NHỒI THỊT
ĐẬU HŨ NHỒI THỊT

Thực đơn hàng tuần

DANH SÁCH SUẤT ĂN CỦA CTY MAI PHƯƠNG
DANH SÁCH SUẤT ĂN CỦA CTY MAI PHƯƠNG
THỰC ĐƠN HÀNG TUẦN
THỰC ĐƠN HÀNG TUẦN
ĐỊNH LƯỢNG SUẤT ĂN
ĐỊNH LƯỢNG SUẤT ĂN